Category: Lich-su

8

President Obama in Vietnam

Trong chuyến thăm 3 ngày tại Việt Nam, tổng thống Mỹ sẽ hội đàm với các lãnh đạo Việt Nam, thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác Việt – Mỹ trên nhiều lĩnh...