Category: Sinh-hoat

13

Tin Buồn

Tin Buồn Hay tin : Anh : Ngô Xuân Độ Sinh năm 1953 Là cựu học sinh trường Bán Công Đông Hà và Đắc Lộ Đông Hà. Đã tạ thế vào lúc 4 giờ sáng...

6

Happy Birthday To Mr Vĩnh Hoàng

Hôm nay ngày 04/11/2017 Ban biên tập TRUONGDONGHA.COM, thầy cô cùng toàn thể anh chị em bạn hữu gần xa  Chúc :  Cộng tác viên Vĩnh Hoàng Sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, yêu đời bên gia đình, bên...

11

Happy Birthday To Prof. Hoàng Đằng

Hôm nay ngày 19/10/2017 Ban biên tập TRUONGDONGHA.COM cùng toàn thể anh chị em bạn hữu, học trò cũ gần xa Kính chúc : Thầy Hoàng Đằng Sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh, yêu đời bên con cháu, bên bạn bè,...

8

Happy Birthday to Mr Hoàng Yên Lynh

Hôm nay ngày 04/10/2017 Ban biên tập TRUONGDONGHA.COM, thầy cô cùng toàn thể anh chị em bạn hữu gần xa Chúc :  Cộng tác viên Hoàng Yên Lynh Sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, yêu đời bên gia...

11

Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu Hay tin : Cụ Bà : Nguyễn Thị Tư Pháp danh: Quảng Duy Sinh năm 1930 (Canh Ngọ) Là thân mẫu của chị Ngô T. Thơ, NT Bình, NT Hà...

13

Happy Birthday to Mrs Dong Nguyen

Hôm nay ngày 20/09/2017 Ban biên tập TRUONGDONGHA.COM, thầy cô cùng toàn thể anh chị em bạn hữu gần xa Chúc :  Cộng tác viên Dong Nguyen Sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, yêu đời bên gia đình, bên...

10

Happy Birthday to Mrs Kim Thoa

Hôm nay ngày 19/09/2017 Ban biên tập TRUONGDONGHA.COM, thầy cô cùng toàn thể anh chị em bạn hữu gần xa Chúc :  Bạn Kim Thoa Sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, yêu đời bên gia đình, bên những người...

2

Đáng phục thay, những con người!

Ghi chép từ Hoàng Đằng Đáng phục thay, những con người!              Sáng 11/9/2017, lão có dịp may đến thăm Mái Ấm Tình Thương Lâm Bích – một cơ...