Monthly Archive: August 2015

0

Trường trung học công lập Đông Hà

(Bài viết của Thầy Hoàng Đằng) Trường trung học công lập Đông Hà trong ký ức tôi  Thầy Phạm Đăng Thiêm, thầy Hoàng Đằng và các cựu học sinh K6. Ảnh chụp tại lăng...