Thư Ngỏ

You may also like...

6 Responses

 1. nguyenthanhba says:

  “Hội ngộ tổ chức lần ba
  Trẻ nhỏ cơ nhở có quà trao tay
  Việc làm nhiều ý nghĩa hay
  Chung tay góp sức vỗ tay chúc mừng”
  NTB

 2. Giỏi quá, Ban Tổ Chức ơi!
  Hoàng Đằng

 3. Hoàng Cầm says:

  Cám ơn tấm lòng vàng của BH và các anh chị em đã có nhã ý tạo điều kiện cho BTC thể hiện một việc làm rất cao quý
  HC

 4. Trương Lạc says:

  Tôi đã chính thức nhận 200 USD của bạn bè gửi về ủng hộ cho HNLT-2016. Sẽ chuyễn giao lại cho BTC trong thời gian sớm nhất để kịp thời sử dụng trong công tác chuẩn bị cho hội nghị.

 5. Nguyen Thi Bich Ha says:

  BH vừa nhận được 100 USD từ Houston gởi về giúp đỡ:
  Các trẻ em khuyết tật – Mái ấm tình hồng và các CHS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP Đông Hà.

  BH xin thay mặt BTC cám ơn những tấm lòng vàng.

 6. Nguyen Thi Bich Ha says:

  BH cũng đã nhận những cuộc đt của chị em bạn bè hiện nay đang sinh sống tại SG muốn đóng góp một phần nho nhỏ để ủng hộ cho HNLT 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *