Sắc không

You may also like...

2 Responses

 1. Le dan says:

  Chào LV
  Không tức thị sắc
  Sắc tức thị không
  Không không có có
  Có có không không
  Ngã pháp mây nổi
  Qua suối mây hồng

  Ld

 2. nguynthanhba says:

  Chào Lê Vi!
  Tình ơi như áng mây trôi
  Vui chơi cao thấp buồn thì bay đi
  Mộng mơ một giấc ngủ khì
  Tỉnh ra không sắc ru đời sắc không.
  Chúc Lê Vi vui khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *