Thông Báo

You may also like...

1 Response

  1. Hoàng Cầm says:

    Hoan nghênh BLL đã có chủ trương tiếp tục HNLT lần thứ tư ,tuy nhiên tôi có một ý kiến
    nhỏ nên thay đổi địa điểm hội ngộ mới hơn, lần thứ 3 đã là KS Hữu nghị rồi, hoài
    một chỗ nhàm chán lắm, ĐH thiếu gì địa điểm tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *