Lịch sử không quên

You may also like...

1 Response

 1. nguyenthanhba says:

  Chào anh VH!
  Nhớ ơn người dựng cõi bờ
  Nghìn năm sử sách giấy tờ đã ghi
  Nhớ quên một chút tức thời
  Công lao phủ nhận có gì hay đâu .
  Chúc anh vui khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *