Đường Xưa

You may also like...

1 Response

 1. nguyenthanhba says:

  Chào anh HZT!
  Ngày xưa chung lớp cùng trường
  Mưu sinh Nam tiến người thương xa rồi
  Bốn mươi năm nhớ khôn nguôi
  Mở trang kỷ niệm mơ ngày đoàn viên.
  Chúc anh vui khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *