Im Lặng Thanh Âm

You may also like...

2 Responses

 1. nguyenthanhba says:

  Chào nhà thơ NT!
  Gõ vào im lặng thanh âm
  Thời gian chầm chậm vô tâm chìm dần
  Bóng đêm trùm khắp hồng trần
  Đôi mắt ngây dại nhìn tràn hư không.
  Chúc nhà thơ vui khỏe.

 2. Ngưng Thu says:

  Dạ em chào anh nguyenthanhba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *