Tìm Lại Dấu Xưa

You may also like...

2 Responses

 1. nguyenthanhba says:

  Chào anh HYL!
  Cho ta tìm lại dấu xưa
  Của thời trai trẻ nắng mưa thuở nào
  Bước trên phố mới lao xao
  Nhặt từng chiếc lá ước ao ngày về.
  Chúc anh vui khỏe.

 2. Hoàng Cầm says:

  Dấu xưa thưở ấy còn mong đợi
  Người cũ quay về với cố hương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *