Hư Vinh Là Sợi Khói

You may also like...

1 Response

 1. nguyenthanhba says:

  Chào nhà thơ NT!
  Tranh dành gì chút hư vinh
  Chỉ là ảo ảnh mộng tình khói sương
  Hoa vườn bừng nở ngát hương
  Tìm trong tiếng gió vô thường lãng du
  Chúc nhà thơ vui khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *