Trách Nhiệm-Ai??

You may also like...

3 Responses

 1. nguyenthanhba says:

  Chào anh VH!
  Mỗi người góp một bàn tay
  Chung sức xây dựng được ngay thôi mà
  Đất nước chậm tiến rầy rà
  Đều do ý thức tạo ra cảnh này.
  Chúc anh vui khỏe.

 2. Hoàng Đằng says:

  Thử hoạ thơ Vĩnh Hoàng:
  Do đâu, hỡi Trời!
  Tin tức hàng ngày chết lắm người.
  Xem Ti-vi chiếu, bếp lòng sôi
  Giao thông … nạn xẩy, trầy bầm xác.
  Hoả hoạn … lửa thiêu, khóc nghẹn lời.
  Giáng hoạ … lũ về. đâu đã ngót!
  Hiếp dâm …. con nít, cứ còn xuôi!
  Ai ngờ thảm cảnh dồn dập thế!
  Duyên cớ từ mô, ơi hỡi Trời!
  19/12/2017 (02/11/Đinh Dậu)

 3. Nguyen Khac Phu says:

  – “Trách nhiệm ai lo ….”?
  – “Duyên cớ từ mô, ơi hỡi Trời!”

  Trả lời câu hỏi trên, tôi sẽ gởi đến trang mạng bài “sưu tầm” THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TUỔI TRẺ” của Nguyên cần . Hi vọng giải đáp phần nào câu hỏi làm “ứa ruột sôi gan”, làm mình muốn noi gương cụ Đồ Chiểu: “đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà”

  nkp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *